ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุตสาหกรรมโรงงาน หรืองานอื่น ๆ ทุกชนิด มาตรฐาน             มีใบรับรองผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ในราคาโรงงาน
ลักษณะงาน เช่น
ล้างเครื่องจักร เครื่องยนต์ อะไหล่รถยนต์ เครื่องมือ ห้องเครื่อง สแตนเลส เหล็ก งานกลึง อลูมิเนียม ชิ้นงาน โลหะ อโลหะ โซ่ น็อต สกรู งานเจียร์ ดอกสว่าน ชิ้นงานขึ้นรูป ชิ้นงานประกอบ ยาง พลาสติก ถุงมือ ผ้า พื้นโรงงาน ฯลฯ

คราบที่เกิดกับงาน เช่น
คราบสกปรกฝั่งแน่นทุกชนิด คราบน้ำมัน ไขมัน จารบี สนิม ฝุ่น เขม่า คราบรอยไหม้ อ๊อกไซต์ สนิมเหล็ก ฯลฯ

EC - 01    (OIL & RUST REMOVAL) ช่วยในการชะล้าง คราบสนิม คราบอ๊อกไซต์ ที่เกาะที่พื้นผิวชิ้นงานต่าง ๆ
EC - 02    (OIL & GREASE REMOVAL) ช่วยในการชะล้าง คราบน้ำมัน และไขมัน จารบี ที่ฝั่งแน่นที่พื้นผิวชิ้นงาน เครื่องจักร น็อต สกรู ชิ้นส่วน งานเจียร์ ดอกสว่าน ชิ้นงานขึ้นรูป ชิ้นงานประกอบ
EC - 15    (GENERAL CLEANER) ช่วยในการชะล้าง คราบสกปรกที่ฝั่งแน่นทั่ว ๆ ไป เครื่องจักร เครื่องยนต์ พื้นโรงงาน ซักถุงมือ หรือซักผ้าสกปรกที่เลอะคราบน้ำมัน"All our products are mild for people and environment, because we use natural chemical substances.
Non solvent and dangerous reagent. Recommended & suitable for ISO 14001 and TIS 18001 certified firms"
"ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดมาตรฐานอุตสาหกรรม   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ"
ร่วมกันช่วยรักษาโรงงานอุตสาหกรรม และพนักงานของเรา  ร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต่อโรงงานของเรา
เป็นน้ำยาดีเลิศ ที่ทดแทนสารเคมีรุนแรง หรือสารก่อมะเร็ง  เช่น
น้ำมันก๊าด, โซเว้นท์, โซดาไฟ, ไตรโคโลน ที่ทำให้อันตรายต่อผู้ใช้งาน
คลิ๊ก... ดูตารางเปรียบเทียบ
EC - 01
EC - 15
Download MSDS EC - 01
Download MSDS EC - 02
Download MSDS EC - 15

สินค้ารับรองคุณภาพ
สินค้ารับรองคุณภาพ
สินค้ารับรองคุณภาพ

จำนวนผู้เข้าชม Free Web Counters
รายละเอียด: คุณสมบัติ
วิธีการใช้งาน
รายละเอียด: คุณสมบัติ
วิธีการใช้งาน
วิธีการใช้งาน
รายละเอียด: คุณสมบัติ
บริษัท เทคโน คลีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
EC - 01 (OIL RUST REMOVAL)
-   สามารถขจัดคราบน้ำมัน สนิม และอ๊อกไซด์ที่บริเวณพื้นผิวโลหะ อโลหะ ยางและพลาสติก ฯลฯ
เหมาะสำหรับการเตรียมพื้นผิวโลหะสำหรับ เคลือบสี หรือชุบเคลือบต่าง ๆ
-  ไม่กัดกร่อนพื้นผิวโลหะ หรือวัสดุที่ทำความสะอาด
-  ไม่ติดไฟ ไม่มีสารระเหย ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
-  สามารถผสมน้ำได้ง่าย ไม่แยกชั้น
-  สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิสูงได้ถึง 90 องศา
-  สามารถใช้ร่วมกับเครื่องล้างทุกชนิดได้
-  ไม่ก่อมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม
-  สามารถใช้ผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน น้ำยา 1 ส่วน : น้ำ 1-30 ส่วน ตามสภาพความเข้มข้นของสิ่งสกปรกบนชิ้นงาน
-  ถ้าต้องการขจัดคราบสนิม หรือ ออกไซด์ ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 : 5
-  ผสมน้ำยากับน้ำในอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:5 เท่า ตามลักษณะงานและความสกปรกที่ฝังแน่น
ใช้ฉีด พ่น แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-30 นาที แล้วใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด
EC - 02
EC - 02 (OIL GREASE REMOVAL)
-   สามารถขจัดคราบน้ำมัน จารบี และไขมันต่างๆ ให้หลุดจากผิวชิ้นงานได้เป็นอย่างดี
-  ใช้ได้กับโลหะ อโลหะ ยาง และพลาสติกทุกชนิด
-  ไม่กัดกร่อนผิวชิ้นงาน
-  สามารถป้องกันสนิม และอ๊อกไซด์ ที่พื้นผิวของชิ้นงานได้
-  ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของผู้ใช้งาน
-  สามารถใช้ร่วมกับเครื่องล้างทุกชนิด ทุกประเภท
-  ไม่ก่อมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม
-   สามารถใช้ในอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเชียสได้
-   ไม่มีจุดติดไฟ
-   สามารถใช้ผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 1 : 1 ถึง 1 - 30 ส่วน ตามสภาพความเข้มข้นของสิ่งสกปรกชิ้นงาน
-   ผสมน้ำยากับน้ำในอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:5 เท่า ตามลักษณะงานและความสกปรกที่ฝังแน่น
ใช้ฉีด พ่น แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-30 นาที แล้วใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด
EC - 15 (GENERAL CLEANER)
-   สามารถกำจัดคราบสกปรก น้ำมัน บนเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ และพื้นโรงงาน โดยผสมน้ำในอัตราส่วน 1:50
แล้วทำความสะอาดตามลักษณะงานโดยวิธีต่าง ๆ เช่น จุ่ม พ่น เช็ด ถู ฯลฯ
-  การล้างห้องเครื่องจักร, เครื่องยนต์ ให้ผสมน้ำฉีด พ่น เช็ดทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที
แล้วใช้ผ้า แปรง ตลอดจนอุปกรณ์ ทำความสะอาดที่เหมาะสมเช็ดถูจนสะอาด
(อาจทำความสะอาดซ้ำด้วยน้ำสะอาด และผ้าแห้งอีกครั้งก็ได้)
-  การทำความสะอาดพื้นให้ผสมน้ำได้ตามความต้องการ หรือตามลักษณะงาน และความสกปรกที่ฝังแน่น
ใช้ฉีดพ่น แปรง หรือผ้าเช็ดถูตามความสะดวกจะทำให้พื้นผิวสะอาดโดยแท้จริง
-  ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
-  สามารถใช้ในอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส
-  ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
-  คราบพื้นโรงงาน และทำความสะอาดเครื่องจักร อัตราส่วน 1 : 10 หรือ 1 : 20
-  พื้นสำนักงานทั่วไป 1 : 50
-  ผ้าสกปรก หรือเปื้อนคราบน้ำมัน 1 : 20
น้ำยาทำความสะอาด ECO - CLEAN
    เป็นน้ำยาดีเลิศสำหรับบำรุงรักษา และคราบสกปรกที่ติดในตัวอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักรลดเวลา และช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา ลดปัญหาของเครื่องจักรขัดข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดปีของผู้ผลิตโรงงาน  อีกทั้งยังเป็นสารเคมีที่มีความจำเป็น และได้รับความไว้วางใจว่าสามารถทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายสำหรับการขจัดคราบ ได้มีการทดสอบ และพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง และคุณภาพที่ดีต่อทุกอุตสาหกรรม รวมไปถึงความสามารถในตัวในการย่อยสลายเองได้ ซึ่งไม่ทำลายต่อธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ำยาทำความสะอาดโรงงาน ECO - CLEAN เข้าใจทำความสะอาดทุกโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำยาทำความสะอาดโรงงาน แห่งอนาคต
เป็นน้ำยาดีเลิศ ที่ทดแทนสารเคมีรุนแรง หรือสารก่อมะเร็ง  เช่น
น้ำมันก๊าด, โซเว้นท์, โซดาไฟ, ไตรโคโลน ที่ทำให้อันตรายต่อผู้ใช้งาน
คลิ๊ก... ดูตารางเปรียบเทียบ
เป็นน้ำยาดีเลิศ ที่ทดแทนสารเคมีรุนแรง หรือสารก่อมะเร็ง  เช่น
น้ำมันก๊าด, โซเว้นท์, โซดาไฟ, ไตรโคโลน ที่ทำให้อันตรายต่อผู้ใช้งาน
คลิ๊ก... ดูตารางเปรียบเทียบ
ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม
โปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าจากโรงงานผลิตโดยตรง ทางโรงงานไม่อนุญาตให้นำสินค้าไปทำแบรนด์อื่น ๆ ได้เอง ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากทางโรงงาน
ECO - 1
Download MSDS ECO - 1
สินค้ารับรองคุณภาพ
ECO - 1 (FLOOR CLEAN)
-   สามารถกำจัดคราบสกปรกพื้นผิววัสดุได้ทั่วไป เช่น กระเบื้อง หินอ่อน เซรามิกส์
มีสภาพเป็นกลางไม่กัดกร่อน พื้นผิววัสดุ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม
-  ผสมผลิตภัณฑ์ต่อน้ำ 1:10 ถึง 1:50 ตามความเหมาะสม ใช้ผ้า
หรือ ไม้ถูพื้นชุบ และเช็ดให้สะอาด
-  อัตราส่วนที่ใช้สามารถเจือจางได้อีกตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
เป็นน้ำยาดีเลิศ ที่ทดแทนสารเคมีรุนแรง หรือสารก่อมะเร็ง  เช่น
น้ำมันก๊าด, โซเว้นท์, โซดาไฟ, ไตรโคโลน ที่ทำให้อันตรายต่อผู้ใช้งาน
คลิ๊ก... ดูตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียด: คุณสมบัติ
วิธีการใช้งาน
บริการสอนเขียนเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นสูง
สอนจนกว่าจะเข้าใจ บริการสอนถึงที่
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
ยิ่งซื้อมาก ได้ส่วนลดมาก
ซื้อง่าย ขายคล่อง
น้ำยาทำความสะอาดโรงงาน ที่ทุกโรงงานต้องใช้
Please fill your information to contact us:
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม :

42/9 ซอย 2 หมู่บ้านอรุณทอง 2 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
คุณประสิทธิ์   (SALE ENGINEERING)   โทร : 086-8141259
Website : http://www.bioasiacenter.com       E-mail address : prasitthip@hotmail.com

Sample form for use with formmail.php
ชื่อ
นามสกุล
Email address
Tel.
ข้อความ
 
JEWELRY  CLEANER
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องประดับ

Clean and Protect in One Application
สินค้าเทียบเท่าของต่างประเทศ
prasitthip
Google Analytics
ปรึกษาฟรี
ปรึกษาฟรี
ปรึกษาฟรี
42/9 ซอย 2 หมู่บ้านอรุณทอง 2 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
57 ซอยพัฒนาการ 78 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
พัทยากลาง จ.ชลบุรี และ ร้าน ฮาร์ดแวร์เฮาส์ ทุก ๆ สาขา
สาขา 1 42/9 ซอย 2 หมู่บ้านอรุณทอง 2 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
          แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
สาขา 2 57 ซอยพัฒนาการ 78 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
สาขา บางนา เทพารักษ์ บางพลี อมตะนคร,บ่อวิน,ศรีราชา,พัทยา จ.ชลบุรี
สาขา จ.ระยอง จ.อยุธยา จ.ปราจีนบุรี (เช็คสาขา)

คุณประสิทธิ์   (SALE ENGINEERING)   โทร : 086-8141259           
Website : http://www.น้ำยา-ทำความสะอาด.net
E-mail address : prasitthip@outlook.com

สาขา 1
สาขา 2
สาขา 3
คุณประสิทธิ์
(SALE ENGINEERING)
โทร. 086-8141259
Website : http://www.bioasiacenter.com
E-Mail : prasitthip@hotmail.com
prasitthip
TECHNO CLEAN INTERNATIONAL CO.,LTD.
มาตรฐาน ISO มีใบรับรองผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ในราคาโรงงาน