สาขา 1 42/9 ซอย 2 หมู่บ้านอรุณทอง 2 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
          แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
สาขา 2 57 ซอยพัฒนาการ 78 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
สาขา บางนา เทพารักษ์ บางพลี อมตะนคร,บ่อวิน,ศรีราชา,พัทยา จ.ชลบุรี
สาขา จ.ระยอง จ.อยุธยา จ.ปราจีนบุรี (เช็คสาขา)

คุณประสิทธิ์   (SALE ENGINEERING)   โทร : 086-8141259           
Website : http://www.น้ำยา-ทำความสะอาด.net
E-mail address : prasitthip@outlook.com

บริษัท เทคโน คลีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม
สินค้าเทียบเท่าของต่างประเทศ
prasitthip
TECHNO CLEAN INTERNATIONAL CO.,LTD.

Research & Development Analysis Report

Confidential

Sale & Marketing Manager                     :               Mr.Prasit Thipkungvarn
Purpose                                                            :               Process / Performance Analysis
                                                                                     

Background                                                                     เพื่อทำความสะอาดคราบน้ำมันบนชิ้นงาน

Chemical Use
                                                1. ECO - CLEAN EC-02 (OIL & GREASE REMOVAL)
                                                   (น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน และไขมัน)

Analysis/Evaluation Method
                                        1.นำชิ้นงานที่มีคราบน้ำมัน T-3202KP ล้างด้วย ECO-CLEAN OIL & GREASE REMOVAL (EC-02) น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันและไขมัน ที่อัตราส่วนต่อน้ำ 1:5, 1:10, 1:20 และ 1:40 โดยใช้แช่ทิ้งไว้ และเครื่องอัลตร้าโซนิคช่วยล้าง เป็นเวลา 5, 10, 15 และ 20 นาที เป่าลมให้แห้งทิ้งไว้ 7 วัน สังเกต และบันทึกผล
                                        2.นำชิ้นงานที่มีคราบน้ำมัน HB-L250BL ล้างด้วย ECO-CLEAN OIL & GREASE REMOVAL (EC-02) น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน และไขมัน ที่อัตราส่วนต่อน้ำ 1:5, 1:10, 1:20 และ 1:40 โดยใช้แช่ทิ้งไว้ และเครื่องอัลตร้าโซนิคช่วยล้าง เป็นเวลา 5, 10, 15 และ 20 นาที เป่าลมให้แห้ง ทิ้งไว้ 7 วัน สังเกต และบันทึกผล


ชั่งชิ้นงานที่เปื้อนคราบน้ำมัน 10 ชิ้น

ล้างด้วย EC-02 อัตราส่วนต่อน้ำ 1:5 , 1:10

แช่ทิ้งไว้/อัลตร้าโซนิค
เวลา 5, 10, 15 และ 20 นาที

ล้างน้ำแล้วเป่าให้แห้ง 3 นาที

ชั่งน้ำหนัก

ทิ้งไว้ 3 และ 7 วัน
สังเกตความสะอาด และสนิม

Weight oil soak 10 pcs.

Cleaning W/ EC-02 Sol
H2O Ratio 1:5, 1:10, 1:20

Soaking VS Ultrasonic
Time 5, 10, 20 min.

Rinse W/H2O Drv 3 min.

Weight again (after cleaning)

Keep for 3, 7, 15 day Inspect
and record For cleaning & Rush
ตัวอย่างชุดที่ 1 ชิ้นงานที่เปื้อนน้ำมัน T-3202KP (soak with T3202KP oil)
ตัวอย่างที่
(Simple)
วิธีล้าง
(method)
EC-02 น้ำ
(Ratio)
เวลา (นาที)
(Time (minute))
ผล
(Result
1.1
แช่ทิ้งไว้
(soaking)
1:5
5
no
1.2
10
no
1.3
15
no
1.4
20
no
2.1
1:10
5
no
2.2
10
no
2.3
15
no
2.4
20
no
3.1
1:20
5
no
3.2
10
no
3.3
15
no
3.4
20
no
4.1
อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic)
1:5
5
fair
4.2
10
ok
4.3
15
ok
4.4
20
ok
5.1
1:10
5
fair
5.2
10
fair
5.3
15
fair
5.4
20
fair
6.1
1:20
5
-
6.2
10
-
6.3
15
-
6.4
20
-
ตัวควบคุม
(Control)
แช่ทิ้งไว้
(soaking)
Ethyl Alcohol
20
OK
ตัวอย่างที่
(Simple)
วิธีล้าง
(method)
EC-02 น้ำ
(Ratio)
เวลา (นาที)
(Time (minute))
ผล
(Result
B1.1
แช่ทิ้งไว้
(soaking)
1:5
5
no
B1.2
10
no
B1.3
15
no
B1.4
20
no
B2.1
1:10
5
no
B2.2
10
no
B2.3
15
no
B2.4
20
no
B3.1
1:20
5
-
B3.2
10
-
B3.3
15
-
B3.4
20
-
ตัวอย่างที่
(Simple)
วิธีล้าง
(method)
EC-02 น้ำ
(Ratio)
เวลา (นาที)
(Time (minute))
ผล
(Result
B4.1
อัลตร้าโซนิค
(Ultrasonic)
1:5
5
fair
B4.2
10
fair
B4.3
15
ok
B4.4
20
ok
B5.1
1:10
5
fair
B5.2
10
fair
B5.3
15
fair
B5.4
20
fair
B6.1
1:20
5
-
B6.2
10
-
B6.3
15
-
B6.4
20
-
ตัวควบคุม
(control)
แช่ทิ้งไว้
(soaking)
Ethyl Alcohol
20
OK
Sample
น้ำหนัก (ก่อน)
น้ำหนัก (หลัง)
ผลต่าง
1.1
268.1
267.6
0.5
1.2
268.4
267.9
0.5
1.3
268.2
267.6
0.6
1.4
268.4
267.6
0.8
2.1
268.2
267.9
0.3
2.2
268.3
267.0
0.3
2.3
268.1
267.8
0.3
2.4
268.4
267.0
0.4
4.1
268.7
267.4
1.3
4.2
268.3
267.3
2
4.3
268.4
267.5
1.9
4.4
268.3
267.2
2.1
5.1
268.2
267.6
0.6
5.2
268.1
267.0
1.1
5.3
268.5
267.3
1.2
5.4
268.4
267.3
1.1
Ctrl T
268.3
267.8
0.5
*หมายเหตุ ตัวอย่างที่ 3.1-3.4 และ 6.1-6.4 มีแนวโน้มการล้างออกลดลงมากจึงไม่ได้ทำการทดลอง

                        จากการทดลองพบว่า
sample 1.1-1.4 มีแนวโน้มล้างออกได้มากขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น ผิวชิ้นงานที่ได้ยังคงมีความมันอยู่ เช็ดด้วยทิชชูมีคราบดำ คราบเหลืองของน้ำมันทั้งภายนอก และภายใน เมื่อทิ้งไว้ 7 วันยังไม่พบการเกิดสนิม

sample 2.1-2.4 มีแนวโน้มล้างออกได้มากขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับ 1.1-1.4 การล้างออกลดลงมาก ผิวชิ้นงานที่ได้ ยังคงมีความมันอยู่ เช็ดด้วยทิชชูมีคราบดำ คราบเหลืองของน้ำมันทั้งภายนอก และภายใน เมื่อทิ้งไว้ 7 วันยังไม่พบการเกิดสนิม

sample 4.1-4.4 มีแนวโน้มล้างออกได้มากขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น ผิวชิ้นงานที่ได้ไม่มัน เช็คดด้วยทิชชูมีคราบเหลืองของน้ำมันเฉพาะภายในเล็กน้อย เมื่อทิ้งไว้ 7 วันยังไม่พบการเกิดสนิม

sample 5.1-5.4 มีแนวโน้มล้างออกได้มากขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับ 4.1-4.4 การล้างออกลดลงมาก ผิวชิ้นงานที่ได้ไม่มัน อยู่เช็ดด้วยทิชชูมีคราบเหลืองของน้ำมันเฉพาะภายใน เมื่อทิ้งไว้ 7 วันยังไม่พบการเกิดสนิม
Sample
น้ำหนัก (ก่อน)
น้ำหนัก (หลัง)
ผลต่าง
B1.1
144.7
144.6
0.1
B1.2
144.6
144.3
0.3
B1.3
144.8
144.5
0.3
B1.4
145.2
144.8
0.4
B2.1
145.0
145.0
0
B2.2
145.1
145.1
0
B2.3
144.9
144.8
0.1
B2.4
145.1
145.0
0.1
B4.1
144.6
144.2
0.4
B4.2
144.6
144.1
0.5
B4.3
144.8
144.3
0.6
B4.4
145.3
144.7
0.6
B5.1
145.1
144.8
0.1
B5.2
144.7
144.7
0.4
B5.3
144.6
144.3
0.4
B5.4
144.7
144.2
0.4
Ctrl B
144.7
144.1
0.6
*หมายเหตุ ตัวอย่างที่ B3.1-3.4 และ B6.1-6.4 มีแนวโน้มการล้างออกลดลงมากจึงไม่ได้ทำการทดลอง

    จากการทดลองพบว่า
sample B1.1-1.4 มีแนวโน้มล้างออกได้มากขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น ผิวชิ้นงานที่ได้ยังคงมีความมันอยู่ เช็ดด้วยทิชชูมีคราบดำ คราบเหลืองของน้ำมันทั้งภายนอก และภายใน เมื่อทิ้งไว้ 7 และ 15 วันยังไม่พบการเกิดสนิม

sample B2.1-2.4 มีแนวโน้มล้างออกได้มากขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับ B1.1-1.4 การล้างออกลดลงมาก ผิวชิ้นงานที่ได้ ยังคงมีความมันอยู่ เช็ดด้วยทิชชูมีคราบดำ คราบเหลืองของน้ำมันทั้งภายนอก และภายใน เมื่อทิ้งไว้ 7 วันยังไม่พบการเกิดสนิม

sample B4.1-4.4 มีแนวโน้มล้างออกได้มากขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น ผิวชิ้นงานที่ได้ไม่มัน เช็คดด้วยทิชชูมีคราบเหลืองของน้ำมันเฉพาะภายในเล็กน้อย เมื่อทิ้งไว้ 7 วันยังไม่พบการเกิดสนิม

sample B5.1-5.4 มีแนวโน้มล้างออกได้มากขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับ B4.1-4.4 การล้างออกลดลงมาก ผิวชิ้นงานที่ได้ไม่มัน อยู่เช็ดด้วยทิชชูมีคราบเหลืองของน้ำมันเฉพาะภายใน เมื่อทิ้งไว้ 7 และ 15 วันยังไม่พบการเกิดสนิม
Sample
น้ำหนัก (ก่อน)
น้ำหนัก (หลัง)
ผลต่าง
4.1
268.3
267.4
0.9
4.2
268.1
267.1
2.0
4.3
268.0
267.0
2.0
4.4
268.5
267.6
1.9
B4.1
144.6
144.2
0.4
B4.2
144.7
144.2
0.5
B4.3
144.7
144.1
0.6
B4.4
144.7
144.2
0.6
Suggesion
    1.ECO-CLEAN OIL & GREASE REMOVAL (EC-02) น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน และป้องกันสนิม ที่อัตราส่วนต่อน้ำ 1:5 และเครื่องอัลตร้าโซนิคใช้ล้าง เป็นเวลา 10 นาที ล้างชิ้นงานที่เปื้อนน้ำมัน T-3202KP ออกได้ดี ผิวชิ้นงานที่ได้ไม่มัน เช็ดด้วยทิชชูมีคราบเหลืองของน้ำมันเฉพาะภายในเล็กน้อย เมื่อทิ้งไว้ 15 วันยังไม่พบการเกิดสนิม

    2.ECO-CLEAN OIL & GREASE REMOVAL (EC-02) น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน และป้องกันสนิม ที่อัตราส่วนต่อน้ำ 1:5 และเครื่องอัลตร้าโซนิคใช้ล้าง เป็นเวลา 15 นาที ล้างชิ้นงานที่เปื้อนน้ำมัน HB-L250BL ออกได้ดี ผิวชิ้นงานที่ได้ไม่มัน เช็ดด้วยทิชชูมีคราบเหลืองของน้ำมันเฉพาะภายในเล็กน้อย เมื่อทิ้งไว้ 15 วันยังไม่พบการเกิดสนิม

SPECIFICATION 1
SPECIFICATION 2

Process Flow
รูปก่อน และหลังการล้างชิ้นงานที่เปื้อนคราบน้ำมัน T-3202KP
ตัวอย่างชุดที่ 2 ชิ้นงานที่เปื้อนคราบน้ำมัน HB-L250BL (soak with HB-L250BL oil)
รูปก่อน และหลังการล้างชิ้นงานที่เปื้อนคราบน้ำมัน HB-L250BL
Analysis Data / Result
ตัวอย่างชุดที่ 1 ชิ้นงานที่เปื้อนคราบน้ำมัน T-3202KP

ตัวอย่างชุดที่ 2 ชิ้นงานที่เปื้อนคราบน้ำมัน HB-L250BL
TECHNO CLEAN INTERNATIONAL CO.,LTD.
มาตรฐาน ISO มีใบรับรองผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ในราคาโรงงาน